Landbo - Nedlagt Landbrug

Forsikringen kan sammensættes med de forsikringer, der passer til din ejendom, hvis du bor på et nedlagt landbrug eller landbo. Den er bygget med elementer fra bygning-, indbo-, ansvar- og løsøreforsikringen – så du er solidt dækket for din ejendom, dine ting og dit ansvar.

lndboforsikring

Forsikringen dækker dit private indbo. Brand, El-skade, Tyveri og hærværk mm.

Ansvarsforsikring

Med en ansvarsforsikring er du dækket, hvis du som privatperson eller som ejer af et nedlagt landbrug er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Dine selvkørende maskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruger du maskinerne i trafikken, er det lovpligtigt med en ansvarsforsikring.

Særlige forsikringer

Som en del af din landboforsikring kan du tilvælge en række særlige forsikringer efter behov: Skovansvarsforsikring, Skovbrandforsikring og Juletræsforsikring.

Bygningsforsikring

Med en bygningsforsikring sikrer du både værdien af selve bygningen og bygningens funktion.

Diverse Løsøre

Forsikringen dækker, hvis dit løsøre bliver skadet ved eksempelvis brand, vandskade, tyveri eller hærværk. Diverse løsøre betyder alt det løsøre – fx maskiner og dyr – du alene har til privat- og hobbybrug. Forsikringen erstatter samlet op til 763.500 kr. (2017)

Landbrugsforsikring

Med en landbrugsforsikring kan du sammensætte præcis de forsikringer, der passer til din ejendom og din bedrift. Landbrugsforsikringen er bygget med elementer fra bygning-, indbo-, ansvar- og løsøreforsikringen – så du er solidt dækket for din ejendom, dine ting og dit ansvar.